Foto Gerard Scheltens

PCC-cars en hun trucks:
NIET MISSELIJK

door Gerard Scheltens

Dit artikel is een doorlopend verhaal dat het best kan worden gelezen in de volgorde van de hoofdstukken. Klik op de balkjes met de hoofdstuktitels. Het wordt af en toe bijgewerkt en/of van nieuwe afbeeldingen voorzien.

Een naschrift Techniek Draaistellen werd geschreven door ir. H. Hondius. Daarin wordt de ontwikkeling geschetst van tramdraaistellen in het algemeen, gevolgd door een overzicht van de specifieke PCC-draaistellen.

Deze versie dateert van januari 2009.

Met mijn hartelijke dank aan Johan Blok, ing. D.A. Borgdorff, Allan T. Condie, Freddy Coussens, dr. Frits van Dam, ir. J.K. Diekhuis, Kenny S. Ericson, Dirk Eveleens Maarse, James B. Holland, ir. Harry Hondius, mr. Herman van t Hoogerhuijs, Jack May, Carlos Van den Ostende, Willy Pattyn, Scott Ruffinen, Robert B. Ryan, Petrus Sarmento, Fred W. Schneider III, Leo Sullivan, Ragnar Thörnblom, Anthony Tieuli, André van der Togt, Maurits van den Toorn, W.J. Wyse (†) en het Haags Openbaar Vervoer Museum (Peter Scheepmaker).


Foto Gerard Scheltens

This is an article about PCC-cars and their riding qualities, starting in the Dutch city of Den Haag (a.k.a. The Hague) in the early fifties, when passengers got sick while travelling by PCC. It is an attempt to categorize the various types of PCC-trucks. Sorry, the article is in Dutch only.


Foto H. Hondius